outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

Nyhedsbrev

Outdoor forum

Flere emner »

Hvem er online

Vi har 268 gæster og 7 medlemmer online

Log på / af

Dette er del 2 af min artikelserie om vildmarkens fascination!

Læs del I her!

En del af turene er for mig også at skrive dagbog og derefter senere at skriver artikler som disse. For mig er det at skrive om mine oplevelser ligesom at genopleve alle turene. Når jeg skriver og ser på kort kører mine mange fjeldoplevelser ligesom en film i mit hoved, jeg kan huske steder og situationer og de mange oplevelser jeg har haft, ikke mindst, men dem jeg har vandret turene sammen med. Jeg husker og genoplever fjeldets mangfoldighed og de forskellige årstiders og dagenes forskellighed fra tur til tur. Den forskellighed der gør at ingen ture er ens – heller ikke de der går af gammelkendte ruter.

En anden grund til at skrive er også lysten til at formidle nogle gode og spændende oplevelser til inspiration for andre.

nordlys

 

Undervisning

Efter mit første år med fjeldvandring stoppede jeg en tid med 2 ture på samme sommer. I stedet forlængede jeg min årlige fjeldtur, der for de fleste år stadig gik til Kebnekaisefjeldene, så turen varede en måneds tid hvert år. Da jeg sagtens kunne vandre omkring 500 km på en måned blev området udvidet så selvom jeg måske startede min vandring i Ábesko eller i Nikkaluokta, så endte jeg ofte i Kvikkjokk, Stora Sjöfallet eller andre steder længere mod syd efter afslutninger gennem Padjelanta eller Sareks nationalparker, eller i Narvik i Norge når jeg vandrede tværs over fjeldet. Nogle år tog jeg en ekstra kortere tur på Hardangervidda, i Jotunheimen eller i Rondane for at se hvordan det var at vandre i Norge, men Norge nåede dog aldrig at fascinere mig på samme måde som Sverige. Der er, syntes jeg, ligesom for civiliseret. Der ligger hytter overalt og den norske tradition med af vandre, eller springe som de selv kalder det, mellem hytter med let oppakning har jeg aldrig tændt på – jeg gider faktisk ikke andre mennesker når jeg er på fjeldet, med mindre det er deltagere i samme gruppe som jeg selv.

Jeg havde også et par års militærtjeneste hvor jeg ikke kom så meget ud, og så var der de to vintre hvor jeg boede på Færøerne. På Færøerne arbejdede jeg fra nytår til Sct. Hans og havde fri resten af året så der var der tid nok til ture, men her blev det naturligt nok også til nogle vandreture på Færøerne specielt på nordøerne.

Alle disse år med fjeldvandringer og hvor det faktisk ind imellem lykkedes mig at finde vandremakkere, gav mig lyst til at formidle min passion videre til andre. Sådan blev en tiårig periode med undervisning i fjeldvandring i en hel række ungdomsskoler og efterfølgende guidning på fjeldture til. To sæsoner på Kebnekaise fjeldstation, efterfulgt af projektarbejde med implementering af friluftsliv i efterskoleregi støttet af Undervisningsministeriet sammen med Holmstrup efterskole, kanobygning og andre aktiviteter på Kongskilde Friluftsgård, bygning af grønlandske kajakker, voksenundervisnig i fjeldvandring og friluftsliv fulgte efter og det hele endte med etableringen af Vildmarksskolen, Vildmarksrejser og Fjeldsporten i Bagsværd, samt undervisning af grønlandske outfittere i Grønland og meget andet. Men det meste kredsede om forskellige former for friluftsliv.

AnnonceUndervisningen af unge i friluftsliv og fjeldvandring lå lige for syntes jeg, så jeg startede med at henvende mig til Centralungdomsskolen i Sorø. Vi er tilbage i ’80 og den daværende ungdomsskoleinspektør Holger syntes som jeg at det var en rigtig god idé for som han sagde: ’Kan eleverne ikke lære matematik mens de om dagen går i folkeskolen, lærer de det nok heller ikke på aftenskolen, og så kan de ligeså godt lære noget der kan give deres liv indhold. Så kommer det andet nok når tiden er til det’.
Altså satte jeg det første kursus op som hen over efterår og vinter handlede om al teorien. Hvad må man i naturen i Danmark og i Nordsverige hvor kurset skulle afsluttes oppe? Hvordan orienterer man sig med kort og kompas og hvad et er kort egentlig og hvad kan man læse ud af det. Proviantering kom vi også ind på og for at drøje på den dyre frysetørrede proviant, som for det meste var Blå Bånd, tørrede vi grøntsager på skolen, pakkede og øvede os i madlavning på de nye indkøbte Trangiaer. Vi talte om gruppedynamik og gruppepsykologi og eleverne fordelte sig selv i 3-mandsgrupper der under fjeldturen, men også under de mange træningsture i Danmark i efterår og forår, skulle fungere. Vi valgte 3-mandsgrupper idet en Trangia lige kan rumme mad til en sådan gruppe, og fordi gruppens samlede bagagevægt derved var let at fordele. Vi fordelte ikke ligeligt, men efter hvor stor og fysisk stærk den enkelte i gruppen var, således at byrden for de enkelte føltes ensartede.

Efter træningsturene havde man lov til at skifte gruppe idet vi talte om at grupperne helst skulle være harmoniske og at der ikke var noget galt i, at man måske ikke lige kunne fungere sammen med alle når man skulle bo så tæt og at det var i orden, også at tale om det.

Mit mål var ikke at jeg og skolen skulle agere rejsebureau hvor det hele blev tilrettelagt af lærerne. Eleverne skulle selv kunne det hele, så alt blev øvet, også det at læse en køreplan og finplanlægge tog og busturen fra Sorø til Nikkaluokta i Lapland, og få det hele til at passe. De skulle også være så gode til kort og kompas at de ville kunne klare sig selv i teltgrupperne i fjeldet, hvor de ofte fik lov til at går dagsetaperne frit blot de arbejdede sammen og blev sammen i teltholdene. Målet var, at de alle efter at have deltaget i et eller flere kurser og ture, selv ville være i stand til at planlægge og udføre fjeldvandringer uden en leder.

Jeg var lidt spændt på om der var nogle der meldte sig da kurset blev slået op, men forundret så jeg den ene tilmelding efter den anden komme på og hurtigt var holdet fuldt.

Det første hold kørte faktisk rigtig fint og alle eleverne var overmåde og overraskende ivrige og lærenemme og gik op i det hele med liv og sjæl.

På den måde gik efterår, vinter og forår hurtigt med en masse undervisningsaftener, og en masse weekendture og finalen nærmede sig. Turen i toget op gennem Sverige foregik hyggeligt og fint, og ved målet startede vi ud fra Nikkaluokta og vandrede ind mod Kebnekaise Fjeldstation.

Hele forløbet forløb fint og uden problemer. Teltholdene fungerede fint og som planlagt. De gik alle enormt op i kort og kompas og var hele tiden med på hvor vi var og lykkelig hjemme igen gik jeg i gang med næste års kursus.

Nu var det jo så at de hele gik helt galt på den positive måde. Rygterne gik langs banelinjen tværs over Sjælland og jeg fik henvendelser fra ungdomsskolerne i Ringsted, Slagelse og Korsør der også ville have vildmarkskurser. Det var jo dejligt at folk gerne ville have mig til at lave kurser, men tiden blev et problem hvis jeg selv skulle lave og afvikle alle de kurser og ture. Sige nej ville jeg heller ikke så jeg fandt og uddannede en makker som jeg underviste sammen med, og så kunne vi afvikle to fjeldture parallelt og det gik faktisk også helt fint.

Nu nævnte jeg én makker, men i virkeligheden var vi to turledere på alle ture idet der jo både var drenge og piger der meldte sig, og rejser man så langt væk på den måde vi gjorde er det rart for pigerne hvis også der er en kvinde med. Men min makker havde en kæreste der var frisk og så kørte det.
Det blev til mange kurser og det bredte sig så jeg efterhånden ikke lavede meget andet end undervise i friluftsliv. Der kom også kurser på for voksne i fjeldvandring og friluftskurser for pædagoger og andre interesserede, samt en del foredragsrækker. Der var nok at lave!

På et tidspunkt måtte vi jo gøre rejseaktiviteterne op og etablere et egentligt rejsebureau med medlemskab af Rejsegarantifonden og hele pibetøjet, og på et tidspunkt var vi mere end 12 turledere og havde en masse mennesker af sted hver sommer i fjeldet, og ligeledes på vinterfjeldet om vinteren.

Da Vildmarksrejser blev etableret begyndte vi at sælge guidede ture i Grønland. Lapland og Norske fjeldområder var på plads allerede, men det var på tide at udvide med Grønland syntes jeg. Men hvordan gør man lige det? Jeg havde på det tidspunkt aldrig været i Grønland og havde derfor slet ingen erfaring med landet. Jo jeg havde da læst alle de bøger der fandtes om ekspeditionerne der gennem tiden havde været foretaget af Knud Rasmussen og alle de andre helte, men jeg havde jo ikke været der selv. Det kunne der imidlertid rådes bod på.

Grønland

Da jeg første gang var i Grønland på rekognosceringstur i slutningen af 80’erne var der ingen rigtig brugbare kort over Grønland. Sagamaps havde lavet kort i 1:250 000 hvilket var noget udetaljeret i forhold til det store land. For eksempel var det umuligt at få et ordentligt indtryk af landskabet sådan vandremæssigt, og elvene og andre vandløb kunne man slet ikke vurdere ud fra kortene. Vi havde også nogle ortografiske kort. Ortografiske kort er flyfotos der er tegnet højdekurver og andet på, og så var der kort i 1:100 000 trykt i én farve + sort og udarbejdet af Udvalget for vandreturisme. Det var virkelig materiale der krævede sin fjeldvandrer for at få noget brugbart ud af, og ruter var der naturligvis ingen af ud over nogle bynære, men da der ofte er 500 km imellem byerne deroppe så virkede det lidt spredt.

Nå, men intet er jo umuligt og bare man afsætter tid nok af til nogle gennemgangsture så skulle det nok lykkes, så jeg drog til Grønland med to af mine turledere for at udforske mulighederne.

Med det kortmateriale er var til rådighed var orienteringen ikke det letteste, men i orden skal den jo være, og det uanset vejret, når man tager folk med ud i så øde områder uden kommunikationsmuligheder med civilisationen inde i byen. Vi havde brug for både at kunne finde rundt ad de ruter vi planlagde, og at kunne bestemme vores position præcist hvis vi skulle bruge støtte fra redningstjenesten.

Kort1Heldigvis havde Silva lige lanceret en delvis håndholdt GPS, men et plotterbord der kunne kalibreres til forskellige kort. Bæstet kostede 12.000 gode danske kroner, men hvad gør man ikke for sikkerheden?
GPS’en vejede også en del, men det måtte gå, og med den i rygsækken drog vi på reconoscering!

Først tog vi til Kangerlussuaq (Sdr. Strømfjord), der skal man alligevel mellemlande hvis man vil videre nordpå, så det var en god start. Kriteriet for vore ruter var, at de skulle ligge nord for polarcirkelen hvilket udelukkede Sydgrønland der jo som bekendt ligger på samme breddegrad som Oslo sådan cirka og jeg som jo bestemte, føler mig bedst tilpas nord for polarcirkelen. Et andet kriterium var, at der skulle være isfrit land nok til mindst en to ugers vandretur, og med indlandsisens nærhed kunne jeg godt uden at have været der med erfaring fra Lapland, regne ud at en del af elvene der løb ud derindefra var umulige at forcere. Der skulle altså være land nok imellem de største elve.

Nu tænker nogle måske at det var noget pjat med at det skulle være nord for polarcirkelen, men der var også det med Sydgrønland, at der lavede Dansk Vandrelaugs Rejsebureau allerede ture nede. DVL hverken ønskede vi eller ville vi konkurrere med. Vi ville lave en anden slags ture og bruge en turmodel som den vi anvendte i Lapland hvor vores force var, at vi kunne tilbyde unikke ture der ikke fulgte de markerede ruter og altså tilbyde vore rejsende noget man ikke kunne gå til direkte selv og også noget andre ikke tilbød. Til gengæld krævede alle vore ture at der var to turledere med af sikkerhedsmæssige årsager.

De tilgængelige kort blev studeret hjemmefra og en strategi blev valgt.

Kort2Området mellem Sisimiut og Kangerlussuaq og videre ind til indlandsisen opfylder kravene. Eller det gjorde det på kortene så det område startede vi med.
Dengang var ruten mellem Sisimiut og Kangerlussuaq, den rute der i dag hedder Arctic Cirkle Trail, allerede etableret som trampesti, ikke af turister, men af folk der vandrede og kørte hundeslæde mellem den amerikanske base i Sdr. Strømfjord (Kangerlussuaq) og Sisimiut (Holsteinsborg) så den var en god start.

Ruten er ca. 170 km lang og går gennem et rimeligt varieret terræn i fjeldet og langs søer og over vandløb der er overkommelige at passere, og så får man undervejs en god fornemmelse af de nordgrønlandske fjelde der ikke ligner de Laplandske. Grønland er meget mere fladt her oppe nordpå så landskaberne fremtræder oftest som bløde afrundede bakker der dog er høje nok til at danne dale, så man ikke hele tiden kan se næste dags etape, men slet ikke så spektakulære og markante som fjeldene i Jotunheimen og Kebnekaise, for at nævne nogle eksempler. Men nu skal der jo heller ikke være høje fjelde for at man får en god tur, der er mange andre aspekter der er med til at gøre et vandreområde interessant.

Træer er der ingen af i Grønland så udsynet overalt i dette område er fint og man kan næsten ikke vandre i området uden at se moskusokser, og ofte også rener og ræve. Man starter eller slutter i Sisimiut så man har også chancen for at opleve en grønlandsk storby, idet Sisimiut er Grønlands næststørste by med lidt under 5000 indbyggere. Den største er Nuuk som huser lidt over 16.000 indbyggere.

Kangerlussuaq der før var en amerikansk base er nu en bygd under Sisimiut, men da den stadig ligner en bases containerby virker den meget lidt grønlandsk, men historisk er baserne jo interessante nok.

Vi i Vildmarksrejser syntes ruten og området mellem Sisimiut og Kangarlussuaq var smukt og relativt letvandret, men da ruten nærmest var givet og allerede dengang etableret, så opfyldte den ikke helt vores forventninger til vandreture af den type vi ville tilbyde vore rejsende i Grønland. Der skulle enten være masser af grønlandsk kultur eller isfjelde eller indlandsis og det er der ikke i området, der bortset fra Sisimiut, der er en rigtig grønlandsk by, men isbjerge er der ingen af og se ind til indlandsisen er der lidt for langt derind til for at få noget ud af.
Men selvfølgelig kan man foretage turen fra Sisimiut til Kangerlussuaq og planlægge tid til en tur ind til indlandsisen gennem Sandflugtsdalen. Strækningen er ca. 25 kilometer frem og det samme tilbage, men man kunne også købe sig til en tur i firehjulstrækkere derind. Det kan man også den dag i dag.

Kangerlussuaq er ikke kun interessant fordi naturen er smuk og anderledes. Den er også et relativt billigt startpunkt for en tur i Grønland. En billet t/r København – Kangerlussuaq var allerede dengang til at få for en rimelig penge og det er den stadig og sparer man turen til Sisimiut, men vandrer en rundtur fra Kangerlussuaq så er en sådan tur ikke så forfærdelig meget dyrere end en tur til Lapland. Det var i hvert fald dengang attraktivt og vi kunne tilbyde vandreture med guider af to ugers varighed for en god pris.

Men! Længere inde. Altså mod øst fra Kangerlussuaq er der jo også fjelde og også isfrit land et meget stort isfrit område med søer, vandløb og moskusokser og så måtte man kunne komme ind til indlandsise der kun ligger 25 kilometer fra basen gennem Sandflugtsdalen, men der gik alle turisterne jo og allerede dengang kunne man køre ind med firehjulstrækkere, så den duede ikke for os. Vi ville selv finde brugbare ruter i Grønland!

Ilulissat 8

På kortene så det ud som om man kunne vandre syd på over broen over elven og derfra vandre langs Lake fergusson til Granatfjeldet og derfra komme videre ind til indlandsisen så det blev forsøgt, og det lykkedes og i flere år solgte vi guidede vandreture fra Kangerlussuaq og ind til ’søen ved indlandsisen hvor isen kælver’. På turen som er en rundtur møder man typisk grønlandsk fjeldterræn ligesom på ACT, og også enorme mængder af moskusokser, spredte flokke af rener, vandrefalke, havørn, fjeldræve og harer og godt vejr. Det stabile højtryk der altid ligger over indlandsisen skaber et stabilt klima herinde med meget lidt nedbør og næsten ingen vind, men i Grønland blæser det ikke som i Danmark. Enten stormer der en 'hel pelikan' eller også er det vindstille. Der var masser af ørreder i søerne og myggeplagen var ikke værre end andre steder i Grønland og i Lapland for den sags skyld, men man kan komme ind og røre indlandsisen og det er da noget! Man kan hakke årtusinder gammel is af og nyde en whisky on the rocks, og se den gamle hårdt sammenpressede is eksplodere i glasset når den møder whiskyen – sjovt og anderledes. Fra højdedragene undervejs kan man nyde synet ind over den endeløse indlandsis der fortaber sig i horisonten på den anden side.

Som nævnt gik turen som varmt brød. Det var dengang noget nyt og relativt overkommeligt prismæssigt da man kun skulle til Kangerlussuaq, og ikke fik påført flere rejseudgifter der dengang var høje da der kun landede fastvingefly få steder i Grønland. De fleste steder foregik videre trafik fra Kangerlussuaq med helikopter. I dag er der fastvingefly til de allerfleste destignationer på kysten.
En anden fordel ved turen var at man ikke skulle længere end til Kangerlussuaq og derfor ikke risikerede forsinkelser på grund af dårligt vejr på kysten så man spildte overliggerdage i Kangerlussiaq uden at kunne komme på tur, og måske derved slet ikke kunne nå at vandre fra Sisimiut og tilbage til Kangerlussuaq eller omvendt at man ikke kunne slippe fra Sisimiut og nå danmarksflyveren når man skulle hjem. Jeg har selv siddet en uge i Kangerlussuq og ventet på at kunne komme til Nukk efter en tjenesterejse i Danmark da jeg boede der. Når man bor og arbejder i Grønland er det jo lige meget for der har man tid nok og man kan sagtens arbejde fra Kangerlussuaq, men har man begrænset tid til en vandretur så er det surt at strande pga. dårligt vejr som jo forekommer i Grønland.

Har man derimod planlagt ruten hjemmefra så man har alternative løsninger så man uanset kan få en fin og opæevelsesrig tur så er det jo en anden sag.

Kort3Turen ind til isen ved at vandre syd om over broen over byelven og ned langs Lake Férgusson ind til Granatfjeldet og videre ind mod isen var en succes og den dag i dag er det stadig en fin tur.

Vi kunne naturligvis ikke nøjes med én rute så der skulle tænkes igen, og her var der en umiddelbar rute der startede i Kangerlussuaq og gik nordover op ad Køkkenfjeldet og derfra videre ind til indlandsisen, til stedet hvor ekspeditioner der krydser indlandsisen enten starter eller slutter et godt mål. Her kan man ligesom på den sydlige rute komme op på indlandsisen der ellers mange steder er lodret flere hundrede meter op, eller forrevet og spaltefyldt og farlig.

Da alle mine aktiviteter i fjeldet nu udsprang af interessen og iveren for at formidle min egen interesse for fjeldet og for fjeldvandring og naturliv så stopepde jeg ikke her – der var andre interessante områder i Grønland end områderne ved kangerlussusq. Godt nok blev ønsket om at opleve indlandsisen eller i hvert fald at se og røre og spise den opfyldt i området, men isbjergene! Disse isgiganter der flyder rundt i havev ved nogle af Grønlands kyster dem var der ikke nogle af i kangerlussuaq. De små skosser der faldt i når isen kælvede i den høje sø var jo ikke ligefram kæmper, selvom de var der så der måtte igen udforskes.

Når der skulle findes et nyt og interessant vandreområde i Grønland var det nærliggende at søge til Ilulissat (Jacobshavn) som jo er Knud Rasmussens fødehjem, men ikke kun det. Navnet betyder byen ved isen og is er der. Jacobhavns isfjord er en af verdens mest produktive gletsjertunger og den producerer hvert døgn mere end 80 millioner tons is hvilket svarer til ca.  35 km3 isfjelde årligt og det er sq da noget!
Ud for byen ligger isfjelde der er mere end hundrede meter højere end havoverfladen og tårner sig op over byen, og på den rute vi lavede og som vi stadig vadrer om end i et andet regi fører vandrerne ind mod indlandsisen langs Isfjorden hvor isfjeldene pakker tæt sammen på vej ud i havet, og over til en gammel hollandsk hvalfangerstation der nu er bygden Oqatsut, og derfra tilbage til Ilulissat langs kysten med udsigt ud over Diskobugten og isfjeldene der stille sejler forbi. En imponerende tur der slutter med et par dage i byen hvor man kan gå rundt og indsnuse atmosfæren.
Dette er en tur jeg aldrig selv bliver træt af og en tur hvor jeg syntes man får maksimalt udbytte af sin grønlandstur.

I vore dage er der både gode kort og håndholdte GPS’er til støtte for vandringen, så nu er det hele meget lettere og man kan ’nøjes’ ned at koncentrere sig om den flotte og spændende natur. Men det gør bestemt ikke ruterne mindre interessante.

De fleste danskere er fascineret af Grønland og mange har bekendte, venner elelr familie deroppe eller med tilknytning til Grønland så der er en naturlig interesse for at besøge landet enten på den ene eller anden måde. Det vi ofte forbinder med Grønland er is og små grønlandske byer og bygder med farvestrålende huse, klar og ren luft og masser af plads.

Turismen vokser da også støt i Grønland, men traditionelle rundture med båd og hotelværelser er kostbare og måske ikek alle forundt og så er vandreture et godt alternativ.

 

Lapland igen

På trods af Grønlands imponerende natur så står Lapland og specielt fjeldområdet omkring Kebnekaise stadig som det ultimative fjeldområde for mig og det er her jeg til stadighed vender tilbage. Lapland er genialt at vandre i og det har alt. Der er høje spektakulære fjeldvægge, tinder, dale der har skåret sig dybt ned i fjeldet og som danner fine velbanede passager gennem massiverne og der er plads nok til alle, og vandrer man udenfor de markerede ruter har man fjeldet for sig selv, men samtidig er der stadig muligheder for at udforske nye ruter og finde nye spændende og flotte spot man kan have helt for sig selv, eller som man kan dele med turfæller og genopleve som noget helt særligt fælles.

Har man ikke lyst til at gå så meget op og ned kan man søge hen til Leavasområdets bløde afrundede bakker, hvor den lave birkeskov mange steder kan være base for en vildmarksuge med bålmad, og fiskeri for blot at nævne et af de steder der er mange af for den vildmarksinteresserede, og hvor man kan få fløjet sig selv og sin lavvu ud og hentet igen når turen er slut. På den måde slipper man for at bære en masse grej ud, og kan tage hele familien med ud og få gode flotte fælles vildmarksoplevelser.

Selv om man som jeg har været i området et utal af gange kan man stadig finde nye ruter og en stor tid af mit liv går stadig med at se på de kort jeg kan udenad. Er der ikke noget jeg har overset? Kan der ikke findes en ny passage gennem området der kan danne grundlag for en ny og anderledes tur? Jo, på en eller ande måde er der altid flere muligheder som den vi skal vandre i sommer og hvor vi skal finde en mulig rute gennem fjeldet mellem Kungsleden og ruten mellem Huvkijávri og Sietas. Fungerer det, kan vi komme igennem og kan den bruges på en overkommelig måde har jeg skabt en ny rute til en langtur der videre fra Huvkijávri ikke blot fører ind i Narvikfjeldene, men videre nordpå på bagsiden af Sealggamassivet og frem til Alisjávri og stort set hele vejen gennem usporet terræn. Kan vi ikke komme igennem giver det mulighed forat udforske en ny rute frem til Neasketvággi som også er spændende.

I det hele taget venter jeg mig meget af turen der har ret korte dagsetaper da det jo er en pionertur der også gerne skulle indeholde en bestigning af Kebnekaises sydtop fra en besecamp i Singivággi hvis vejret arter sig – sydtoppen er ikke interessant i dårligt vejr eller ved dårlig sigt.

En stor glæde har det været for mig at opleve at nogle af de elever jeg i sin tid havde i ungdomsskolerne stadig vandrer i fjeldene og altså fortsat har interesen!

Har du fået lyst til lignende oplevelser så er der et par ledige pladser både på Laplandsturen og på Grønlandsturen her i sommer, men læs mere om det her:  Pionertur i Lapland!  og  her: Fjeldvandring ved Ilulissat, Grønland!

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 
Log in to comment


Georas's profilbillede
Georas svaret på emne: #2 2 år 8 måneder siden
Som tidligere elev ved ungdomsskolen i Ringsted vil jeg gerne skrive under på, at din fascination for fjeldet er smitsom og stærkt vanedannende!
Tak for nogle gode oplevelser!
Pihlen's profilbillede
Pihlen svaret på emne: #3 2 år 8 måneder siden
Rigtig godt skrevet! Jeg levede mig helt ind i det. Og ikke mindst spændende at læse om dit friluftsliv og den erfaring du har gjort dig.

Tak for en god beretning.
bodilmohr's profilbillede
bodilmohr svaret på emne: #4 2 år 8 måneder siden
Tak for din spændende orientering om, hvordan naturens kræfter kan ændre et område, så landskabet giver forskellige udfordringer og oplevelser for de, som giver sig i kast med at nyde den fri natur. Jeg har stor respekt for dette og er samtidig overbevist om, at du har godt styr på situationen, når du leder en flok vandrere ud på tur i de udfordrende områder i Lapland. God tur i næste måned. Mange hilsner herfra

Hovedsponsorer

Friluftsland b wild EventyrsportStor fjeld & fritid
pro-outdoor holbæk outdoor rodovre 283px friliv.dk rabat spejdergear banner
Vandregrej stor OutdoorProLogo tentsile  

Samarbejdspartnere

Fjällräven Nordisk nalgene logo lille teva logo lille
Primus Yeti Tentipi Jetboil logo
ExpedAnnonce sea to summit logo lille AclimaAnnonce robens
immeln kanotcenter logo lille odex summit to eat logo ab camping og outdoor udstr
STMNy The Good Karma GrowersCup logo  All Out

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 2002-2018 - Betingelser - Kontakt os - Foreningen Outsite - Medie info

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Ingen tests, anmeldelser o.l. er økonomisk støttet, men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.