outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

Outdoor forum

Flere emner »

Hvem er online

Vi har 833 gæster og ingen medlemmer online

Dansk Hammock

Gode råd og køjenørderi samt stemningsbilleder
haengekoejeFind inspiration til din hængekøje...

Tilmeld nyhedsbrev

Brugervurdering: 5 / 5

Stjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktivStjerne aktiv
 

Vedtægter
§1. Bestyrelsen består af op til 7 medlemmer der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen
konstituerer sig selv til hvervene som formand, kasserer og sekretær og bes tyrelsesmedlem. De
3 medlemmer af tilsynsgruppen er faste medlemmer.
Udvikling og vedligehold af websiten outsite.org forestås af tilsynsgruppen som også har vetoret
over for tur- og kursusemner.
Foreningen har råderet over Outsite.org via et fundat. Se bilag.
Endvidere vælges en revisor. Alle vælges for et år ad gangen.
§2. Bestyrelsen indkalder medlemmerne til årsmøde der altid skal ligge i !!! måned og i
tilknytning til den afholdes generalforsamling. Generalforsamlingen er offentlig, men kun
Outsite+ medlemmer har stemmeret.
Kassereren fremlægger regnskabet til godkendelse, og der foretages valg til bestyrelsen.
Endvidere fastsætter mødet størrelsen af kontingent.
Generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning
4. Fastsættelse af kontingent
5. Valg af bestyrelse
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuel
§3 Møder er beslutningsdygtige uden hensyn til deltagertal. Beslutninger tages ved simpelt
flertal blandt de fremmødte, bortset fra vedtægtsændringer, hvortil der kræves 2/3 flertal
blandt alle medlemmer.
Møderne skal varsles mindst 2 uger i forvejen skriftligt og med behørig dagsorden
Ekstraordinære møder kan indkaldes af bestyrelsen eller af medlemmerne, såfremt 1/3
heraf skriftligt forlanger det. Ekstraordinære møder afholdes efter samme regler som ordinære.
Således vedtaget den. 10. august 2016

Bilag: Fundats

Foreningens bestyrelse

Referater

11. oktober 2016

Log-på kommentar

Vi bruger cookies

Jeg forstår.

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 2002-2017 - Betingelser - Kontakt os  - Foreningen Outsite 

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Alle artikler, tests osv. er ikke økonomisk støttet men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.