outsite vandre og friluftsliv                                                               Paa tur med outsiteOutsite frisk luft paa nettetOm Outsite frisk luft paa nettetoutsite tv outdoor youtube kanal

Outdoor forum

Flere emner »

Hvem er online

Vi har 398 gæster og 7 medlemmer online

Dansk Hammock

Gode råd og køjenørderi samt stemningsbilleder
haengekoejeFind inspiration til din hængekøje...

Tilmeld nyhedsbrev

Brugervurdering: 0 / 5

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Turlederhåndbog

At være turleder / guide hos outsite.org

Velkommen som turleder eller vordende turleder hos Outsite!
Her følger lidt praktisk omkring det at være turleder / guide i Outsite.

Hvad er forskellen på en fællestur og en guidet Outsitetur?
    Traditionel outsitetur (fællestur)
    Guidet tur
Outsite er ikke et rejsebureau
Outsite og turlederne
Hvad yder Outsite i forhold til turlederen
Hvad forventer Outsite af dig som turleder
Hvad gør dig til en god turleder / guide?
Turlederens eventuelle samkørsel med turdeltagere
Hvordan arrangerer jeg en tur
Hvor skal turen gå
Budget for turen
Prisoverslag for deltagerne
Start- og slutsted
Særlige forhold på ture i Danmark
Når du møder gruppen på startstedet
Hvad gør du hvis der mangler nogen
På den første lejrplads
Vejledning/undervisning på turen
Efter turen

Bilag
Eksempel på turbeskrivelse
Budget for din tur
Prisoverslag for dine deltagere
Information til dine deltagere

Hvad er forskellen på en fællestur og en guidet Outsitetur?

Traditionel Outsitetur (fællestur)
Vi bag outsite.org har som hovedformål at udbrede interessen for og kendskabet til aktivt friluftsliv.

Derfor har der i flere år været udbudt ture, som redaktionen i starten oprettede for at få medlemmerne ud i naturen på tur. Dette ’arbejde’ er nu langt hen ad vejen overtaget af medlemmerne, der er rigtig flinke til at lave ture for hinanden. Det er både medlemmerne og vi i redaktionen naturligvis rigtig glade for, og vi håber, at dette arbejde fortsætter.

Fællesturene er ture, hvor det i det store hele forventes, at deltagerne er ’selvkørende’. Deltagerne har det udstyr og de kundskaber, der skal til for at tage med og klare sig selv. Det er antagelsen, at man ikke efterspørger megen hjælp, medmindre man virkelig er nødstedt. Når man melder sig på fællesturene, har man gjort sig sine erfaringer, man ved, hvad man kan klare, og man har det rigtige udstyr med.

Dette betyder, at mange begyndere, der måske gerne vil med på tur, ikke vover at tilmelde sig og derfor ikke kommer i gang med friluftslivet. For hvad sker der, hvis man ikke kan følge med, ikke kan finde vej, ikke har prøvet at ligge i telt eller shelter etc?

Det er ikke disse fællessture, hvor du som turleder kommer ind, medmindre du har lyst til en afslappet tur.

Guidet tur
Vi tilbyder på Outsite guidede ture eller minikurser til folk,  der f.eks. aldrig tidligere har været på tur; til folk som gerne vil have finpudset færdighederne, eller til folk som i en travl hverdag ikke 'orker' at planlægge en tur, og som blot vil have mulighed for at deltage mod at betale et mindre turledergebyr. For det får man  alle turinformationer og en turleder, der ’fører’ dig rundt på turen, uden at du selv skal holde styr på ruten.

På en guidet tur eller minikursus foregår turen på deltagernes præmisser.
Du skal som turleder guide deltagerne, så de føler sig godt til rette inden turen, under turen og efter. Det indebærer, at du som turleder inden turen hjælper deltagerne med at finde den mest hensigtsmæssige transportform, enten som fælleskørsel, som deltagerne aftaler indbyrdes i turens tråd på Outsite. Det kan også ske via links til trafikselskaberne, så deltagerne kan købe deres billetter der.  Da du som turleder måske selv kører, kender du vejen, så det er let for dig at dele din ruteplan med deltagerne. hvis du vil køre i bil.
Undervejs på selve turen er det en del af dine undervisningsopgaver i det små at snakke med deltagerne om pakning af rygsæk, finjustering af rygsækkens bæresystem, bidrage med hjælp og fiduser til lejrslagning, båltænding, kogegrej og brændere, kort og kompas og hvad deltagerne ellers efterspørger under turen. Deltagerne behøver dog ikke deltage i undervisningsseancerne, som selvfølgelig er frivillige. Kan du måske inddrage nogle af dem i dette, er det ekstre godt.
Det er også en god idé, hvis du går rundt og inspicerer lejren og hjælper med at rette telte og andet til og der give fiduser til hvordan det hele slås op.

Outsite er ikke et rejsebureau
Vær opmærksom på, at Outsite ikke er et rejsebureau. Outsite er ikke medlem af Rejsegarantifonden og må derfor ikke sælge rejser, mad og eller overnatning! Dette gælder faktisk også reserverede og betalingsshelterpladser!

Derfor… laver du en tur, hvor der indgår betalt shelter og eller brænde til aftenbålet, må du skrive i dit materiale til deltagerne, at de skal tage penge med til shelteret og brænde, og så må du kræve dem ind på stedet.

Som turleder må du heller ikke stå for fællesbilletter til og fra turenes start og slutpunkt, du må ikke stå for overnatning og heller ikke for fællesindkøb af mad. Men du må gerne aftale, at én af deltagerne står for dette.

Det er omstændeligt, men sådan er reglerne.

Outsite og turlederne
Hvad yder Outsite i forhold til turlederen?
Som turleder / guide hos Outsite får du ikke løn! Men du får turen betalt.

Du får altså dækket dine udgifter hjemmefra og til mødestedet, samt dine udgifter på stedet i forhold til arrangementet.
Inden turen får du udleveret de penge, som du i henhold til det lagte budget skal bruge til at afvikle din tur. Du får dem som et honorar og skal ikke aflægge regnskab. Du skal selv opgive beløbet til Skat.

Når du vil lave en tur, skal du lave et holdbart budget, som du fremsender sammen med din turbeskrivelse. Et holdbart budget er et budget, der indeholder alle udgiftsposter, og som bruges til at udregne dine forhåndsudgifter. Se eksemplet under bilag!

Når dit turoplæg er godkendt, vil turen blive annonceret på Outsite.org og på de sociale medier outsite anvender. Lige nu er vi på Facebook.  

Som turleder har du naturligvis adgang til at deltage gratis i dine kollegaers ture. Du aftaler blot med den, der har turen og kommer på som ekstra deltager. Du blokerer således ikke for en plads.
Som deltager på en kollegas tur er du ikke medturleder! Du er med på lige fod som de betalende deltagere, og må ikke blande dig i turlederens rolle. Det er hensigtsmæssigt, at I snakker sammen forinden og får afklaret tingene. Det er klart, at vi ved at lære af hinanden kan gøre turene endnu bedre og sammen udvikle Outsite-konceptet til noget særligt.
Du betaler selv dine turomkostninger, men betaler naturligvis ikke gebyr.
 
Hvad forventer Outsite.org af dig som turleder?
Som guide for Outsite.org må du ikke også være guide for andre virksomheder og du skal være loyal overfor Outsite.org ligesom vi er loyale over for dig som turleder. Du må naturligvis heller ikke anvende Outsites materialer til andet end outsites ture og kurser uden tilladelse fra Outsite!

Hvad gør dig til en god turleder / guide?
Motivationen for at vælge ”jobbet” som turleder / guide bygger på flere ting!
Først og fremmest skal du have lyst og være motiveret for at lede en gruppe. Du skal besidde et godt socialt overskud, godt humør og lyst og evne til at formidle din tur, og det område den foregår i, videre til andre. Derfor bør du enten have nøje kendskab til det eller de områder, du vil guide i, eller du er godt øvet i at planlægge og udføre ture ud fra kortet alene. Dette er noget vi løbende arbejder på og som du gradvis bliver bedre til!
Når du har styr på den teknik kan du slå såkaldte ”pionérture op”. Pionérture er ture du inviterer folk til at være med til at udføre første gang, altså ture du ikke elv har gået og som Outsite ikke har turledermateriale på.

Du skal være hjælpsom og servicemindet uden at være påtrængende. Deltagerne skal langt hen ad vejen have lov til at gøre tingene på deres måde og lære af det, men de skal naturligvis hjælpes eller understøttes, hvis de gør noget uhensigtsmæssigt.

Du skal kunne formidle hele turen til alle deltagere. Du skal sikre,  at de alle får en forståelse for, at det er den samlede gruppes tur, og at der skal tages hensyn undervejs, så alle kommer med. Der er altid nogle, der er svagere end andre!

Du skal som turleder kunne tilrettelægge en rute og et forløb, der under turen kan justeres, så alle kan følge med. Alle skal efter turen stå med en oplevelse af, at turen har været god, at der har været godt kammeratskab osv. under turen, samt at de har været trygge og i gode hænder.

Fra Outsites side ønsker vi os, at deltagerne vender tilbage og deltager i andre guidede ture, inden de selv vover sig ud i naturen. Hvis turen har været god, vil deltagerne blive ambassadører for Outsite. På den måde kan du som turleder være med til at øge deltagernes interesse for og kendskab til et aktivt friluftsliv.

Turlederens rolle på turen er at ”lede” gruppen. Dette er ikke ment helt bogstaveligt, for deltagerne skal vide, at de både er medansvarlige og medejere af turen. Det turoplæg, du har lagt op til, ”sælger” du til de mulige deltagere i Outsites turkalender. Når deltagere har  meldt sig på forløbet, har du opgaven med at få deltagerne til at føle, at det også er deres tur, og at de også har et ansvar for, at turen bliver god for alle.

Det er godt for dig som turleder på forhånd at kende noget til deltagernes forudsætninger. Deres alder, erfaring fra lignende eller andre ture, sundhedstilstand, om de bruger livsvigtig medicin, har nogle skavanker etc. Du kan derfor i din kommunikation med dem inden turen opfordre dem til at fortælle om det.

Det er også vigtigt, at du kender deltagernes forventninger. Så kan du ned- eller opgradere turen, således at alle efter endt tur er glade og tilfredse, og syntes de har haft lige den tur, de ønskede sig! Kunsten er at få alle til at føle dette, også selv om de kommer med forskellige forudsætninger og forventninger.

Mange friluftsture er endt som fiaskoer, fordi turlederens mål og deltagernes mål er forskellige.

Der vil altid være stor forskel på deltagernes og turlederens faglighed. Er der ikke denne forskel er turlederjobbet måske ikke det rigtige for én!
Forskellen betyder i praksis, at situationer under turen opfattes vidt forskelligt af turleder og deltagerne.

Du skal som turleder besidde så megen overskud og pædagogisk sans, at du er i stand til at se evt. opståede problemer fra deltagernes side. Den erfarne turleder og deltageren kan for eksempel opfatte det at stå i en mørk skov i silende regn, hvor stierne ikke passer med kortet, meget forskelligt. som helt anderledes end den erfarne der ved at man nok skal komme på ret kurs og at situationen er under kontrol.
 
Turlederens erfaring fra mange gennemførte ture giver vedkommende en sikkerhed – og måske mere vigtigt en psykologisk  tryghed i situationen. En sådan situation vil opfattes helt anderledes af turdeltageren, som måske for første gang i sit liv står i den situation. I sådanne situationer er det vigtigt dels at turlederen selv er rolig, men også kan formidle roen videre til gruppen. En nervøs turleder vil smitte uroen af på deltagerne.

Turlederen skal også være påpasselig med ikke at bruge sin ekspertice på et personligt egotrip. Deltagerne opfatter turlederen som rollemodel hvis vedkommende er rolig og afbalanceret, og giver deltagerne ro til selv at finde ud af tingene undervejs, og kun tager direkte kommando i yderste nødstilfælde. Resten af forløbet skal være vejledende og supporterende.

Turlederen bør have så stort personligt overskud at han eller hun er i stand til hele tiden at fornemme deltagerne og være parat til at regulere hvis en situation opstår – og det uden at deltagerne kan pege den eller de deltagere ud
der kræver at tingene ændrer sig. Turlederen skal altså kunne forudse situationer og mindske problemerne eller helt fjerne muligheden for dem allerede inden de opstår.

Turlederen indgår efter konduite i gruppen på lige fod med deltagerne, men holder sig rimelig neutral og danner naturligvis aldrig amorøse forbindelser eller andre nære forhold til enkelte deltagere.

I forbindelse med turlederens turoplæg udarbejdes en ”køreplan” som eksemplet, ”Eksempel på turbeskrivelse” i bilagene viser. Oplægget kan naturligvis udarbejdes på din egen måde, men alle elementerne skal med.

Turlederens eventuelle samkørsel med deltagere i deltagers bil!
En turleder kan godt køre sammen med en deltager i dennes bil ved samkørsel. Turlederen betaler på lige fod med andre deltagere og betaler kontant ved turens afslutning, og altså ikke ved bankoverførsel. Du har som turleder fået penge for dine turudgifter af Outsite inden turen.

Hvordan arrangerer jeg en tur?
Det letteste er altid at lave en tur, du selv har gået én eller flere gange. Du kender området og ruten. Du ved, hvor der er teltmuligheder, og du kan uden videre vandre den med en gruppe.
Du kan også vælge at annoncere ture Outsite har i arkiverne. Ture andre turledere har udviklet og som er godt beskrevet.

Vær også opmærksom på ballancen mellem transporttid, pris og turens længde. Det kan være svært at ”sælge” en tur hvor transporttiden nærmer sig eller overskrider selv turens længde. Laver du for eksempel en weekendtur fra fredag til søndag bør transporttiden til og fra destignationen ikke være for lang!
Tager du for eksempel udgangspunkt i transport fra København holder det ikke at lave en weekendtur til for eksempel Thy Nationalpark, her vil transporttiden være alt for lang og det samme med ture i Sverige og Norge. Der bør således være en ballance mellem turtid og rejsetid til og fra destignationen.

Hvor skal turen gå?
Har du vandret nogle ruter i Danmark eller et andet sted, som du syntes har været spændende, og som også kan ”sælges” til andre som sådan, kan du fint bruge én eller flere af dem.

Har du stor erfaring med at planlægge ture ud fra kort alene, kan du også annoncere en såkaldt ”pionertur”, altså en tur i et område hvor du ikke selv har været. Du skal blot være helt sikker på kort og kompas og på at læse kortet og kunne aflure rutens faldgrupper som stejle klippesider, moseområder upassable vandløb etc., så du kan føre gruppen sikkert igennem, og så I når til slutpunktet indenfor den aftalte tid.

Generelt for turforslagene er, at du skal tænke fremad og forsøge at se turen fra de nye deltageres synsvinkel. I den vinkel skal den nemlig være spændende. Du kan med fordel lave ture i områder, folk har hørt om og som klinger godt. Det kan være Hardangervidda, Thy Nationalpark, Kebnekaise, Sarek, Jotunheimen, eller hvad du mener kan ”sælge! For at arrangere ture i fjeldområder skal du have lavet mindst én tur i sydligere områder, have fjelderfaring eller have turledererfaring på anden måde.

Vore deltagere vil gerne på tur med en guide, fordi det er let, og de betaler gerne et lille gebyr for, at andre arrangerer turen og klarer al det praktiske for dem. Det er ikke alle deltagerne, der selv orker at følge med på kortet; de vil bare på en hyggelig tur.

Som turleder skal du derfor være i stand til at lede gruppen sikkert gennem området. Du skal også tænke på, at dagsetaperne skal harmonere med gruppens aktuelle evner. Alt tager længere tid, når man er mange af sted, så regn ikke med de helt lange dagsetaper. Lav hellere nogle kortere, og giv de meget aktive deltagere en mulighed for at gå en aftentur fra lejren.

Budget for turen
Foruden turbeskrivelsen skal du også vedlægge et budget både for dine egne udgifter og for deltagerne. Dette kan være billigste rejsemåde fra dit hjem til destinationen tur/retur samt udgifter til frysetørret proviant eller andet til turen. Det kan også være indkøb af brænde eller andet der er nødvendigt for, at turen kan afvikles.

Du skal ikke aflægge regnskab for turen. Du får udbetalt det beløb, der er aftalt til dine udgifter i henhold til det budget, du har indsendt. Budgettet danner også grundlag for den pris, som deltagerne skal betale.

Du får altså dine udgifter hjemmefra og til mødestedet samt, i forhold til arrangementet, udgifter på stedet dækket.
Med hensyn til proviant til turen køber du ind for max 100 kr pr dag.  En dag regnes ud fra antal overnatninger således at en tur med én overnatning er én dag og en tur med to overnatninger er to dage osv. Dette beløb indskriver du i dit budget.
Husk at udarbejde et holdbart budget, som du indsender samtidig med din turbeskrivelse inden turen bliver annonceret.

Ved længere rejser til for eksempel Lapland kan det være nødvendigt, at turlederen i temmelig god tid sikrer sig for eksempel togbillet. Denne skal købes, så den kan refunderes, hvis turen må aflyses.

Prisoverslag for deltagerne
Du skal også vedlægge et prisoverslag indeholdende rejseudgifter for den enkelte deltager, så deltageren hurtigt og klart kan se, hvad den enkelte tur løber op i. Her tænkes for eksempel på rejseudgifter med tog, færge etc. Fra én hovedby og fra to hvis for eksempel turens start- og slutpunkt kan nås fra både Jylland og Sjælland.  Dette kan for eksempel være, hvis en tur går til Hardangervidda i Norge, hvor det vil være praktisk for nogle at rejse via Jylland og andre via København.

Start og sluttid
Det er vigtigt at få alle med fra starten. Derfor er det vigtigt, at alle mødes på samme tid på startdestinationen. Mødetidspunktet skal derfor fremgå tydeligt af turannoncen og turbeskrivelsen.

Du skal også præcisere, at gruppen går til tiden, og at alle har et ansvar for at møde til tiden. Hvis de ikke gør det, må de påregne selv at skulle finde vej til første lejrplads.

Særlige forhold på ture i Danmark
Når du arrangerer ture i Danmark, er der ikke nogen Allemannsret at læne sig op ad.

Mange steder er det derfor ikke tilladt at telte eller bo i shelter uden at ansøge om det hos Naturstyrelsen.
I statsskovene er det godt nok tilladt at overnatte under tarp, et lille telt eller i hængekøje, men adgangen til fri teltning gælder kun for ganske få deltagere på en tur, og her er vi altid for mange!

I private skove er det ikke tilladt at overnatte, og man må ikke gå udenfor stier og veje og man må faktisk kun opholde sig i en privat skov fra solopgang til solnedgang uden tilladelse fra skovejeren.

Naturstyrelsen har en del shelter- og andre pladser vi kan bruge, men i nogle tilfælde skal der ansøges om brugen!
Pladserne kan ses her: http://www.udinaturen.dk

Hvis du ansøger eller reserverer pladser, skal du undlade at hakke af i ”kommerciel” brug! Vores ture kommer ikke ind under dette!

Når du møder gruppen på startstedet
Du møder selvfølgelig op i god tid inden det annoncerede mødetidspunkt. På udturen er det en fordel, at du holder din telefon åben, så deltagerne kan få fat i dig. Det sker overraskende ofte, at nogen ikke kan finde vej eller måske bliver forsinket.

Giv folk tid til at få samling på deres grej, og gøre sig klar til turen. Når alle er klar, byder du velkommen for eksempel med dette:
”God dag jeg hedder (dit navn) og jeg er jeres turleder! Jeg vil gerne på egne og Outsites vegne byde jer alle velkommen på denne tur. Jeg håber, I alle har læst turoplægget og I er velkomne til at spørge, hvis der er noget I vil have uddybet, inden vi starter!”

Hvad gør du hvis der mangler nogen?
Det kan ske, at nogen af en eller anden grund ikke er mødt til tiden.
Hav altid deltagerlisten med telefonnumre og emailadresser med. Er en eller flere deltagere ikke dukket op, skal du ringe til dem for at høre, hvor de er, om de skal have hjælp til at finde vej til mødestedet, om de er helt forhindrede, eller hvad der nu er årsagen.

Du må nu vurdere, om du kan forsvare overfor resten af gruppen at vente, eller om I skal starte turen og lade dem, der kommer for sent, selv finde frem til første lejrplads. Alternativt kan du gå frem med holdet og så eventuelt gå tilbage og hente de forsinkede.

På den første lejrplads
Det er en fordel, hvis du kan etablere lejrpladserne, så der er plads til alle omkring bålet. Det skaber den allerbedste start, hvis alle sidder sammen.

På den første lejrplads kan du med fordel lave en præsentationsrunde, hvor alle kan fortælle lidt om deres friluftsbaggrund, hvem de er etc.

Vejledning/undervisning under turen
Vi laver ind imellem “Minikurser, få styr på færdighederne” og andet, men der er stadig tale om en tur og ikke om et decideret kursus. Man kan vanskeligt lave regulær undervisning under en aktiv vandretur, men man kan lave forskellige former for vejledninger.
Når vi vejleder i fx. kort og kompas under turen, er dette således ikke egentlige kurser, men kan være med til at bidrage deltagerne store forståelse for hvordan og hvorfor vi færdes i området som vi gør, bedre kan følge med på kortet under nærværende tur og derfor få mere ud af turen. Derudover kan vejledningen måske bane vejen for at deltageren melder sig på et dicideret kurset i emnet.
I vejledning lægges der mere op til at bidrage deltagerne egne kritiske vurderingsevner, samt realitetssans i forhold til grej og økonomi, således at de rustes til at være i stand til at vælge ud fra egne behov og pengepung frem for at proklamere dårligt eller godt udstyr ud fra egen begrænsede erfaringsgrundlag. Vejledning lægger altså ikke op til konkrete løsninger, men bygger en viden op hos deltageren så han eller hun bedre selv kan vurdere sit behov og derved være bedre til at vælge det rigtige.
Efter turen
Når turen slutter siger du pænt farvel til gruppen op opfordrer dem samtidig til at skrive i vores forum, under turen og meget gerne lægge masser af billeder fra turen ind.


Når turen er på plads og annonceres
Når din tur er færdiggennemarbejdet og klar til annoncering, lægges den op på Outsite, og på Outsites side på Facebook. Alle informationer om turen skal ligge under turen.
Når turen er annonceret kan du med fordel oprette en tråd om den i debatten og her kan deltagere og turleder aftale de sidste enkeltheder som samkørsel, evntuel koordinering af mad på turen, og hvad der ellers måtte være.
Disse informationer skal være en detaljeret turbeskrivelse, der dog i særlige tilfælde kan ændres i forhold til, om der anvendes offentlige transportmidler, eller om der kan arrangeres fælleskørsel i biler.

I tråden lægger du også et forslag om, at deltagerne kontakter hinanden med henblik på aftale om mulig fælleskørsel.
Det er naturligvis vigtigt, at du jævnligt holder dig orienteret om, hvad der sker i din gruppe, og at du er i kontakt med dine deltagere! Skriver de ikke elel er du usikker på om de får dine meddelelser bør du henvende dig pr. Mail direkte eller på telefon.

Du må også gerne opfordre til, at deltagerne informerer dig om eventuelle sygdomme eller skavanker. Det skal ske i en mail direkte til dig. Dette kan være en deltager med epilepsi, diabetes eller andet, der kan risikere at være en udfordring under turen. Du aftaler med den enkelte om informationen om evt. Sygdom skal være offentligt kendt blandt alle turdeltagerne elelr om det kun er dig der skal vide det.

En god slutvejledning kan fx se ud som beskrevet i bilag 1!
Alt efter, hvor megen energi du vil lægge i det, kan du gøre slutvejledningen kortere eller længere. Du skal blot sørge for, at deltagerne får alle relevante informationer. Det er langt lettere at give alle informationer skriftligt på forhånd frem for, at deltegerne skal ringe eller skrive til dig omkring uafklarede spørgsmål.

Den omhyggeligt gennemarbejdede beskrivelse er også til hjælp. hvis uheldet skulle være ude, og du bliver syg, så en anden turleder skal vikariere på din tur. Din turbeskrivelse er selvfølgelig også god at have i turarkivet, hvilket vi alle kan få glæde af.

Log-på kommentar

Vi bruger cookies

Jeg forstår.

Outsite.org - Frisk luft på nettet - © 2002-2017 - Betingelser - Kontakt os  - Foreningen Outsite 

Outsite er drevet af frivillige og du kan støtte vores arbejde her... - Alle artikler, tests osv. er ikke økonomisk støttet men baseret på godt samarbejde med producenter, importører og butikker.